Parodontologie hulst en omg

Parodontologie is een vakgebied binnen de tandheelkunde dat zich richt op de steunweefsels van tanden en kiezen, met name het kaakbot, het tandvlees en de hechting hiervan aan tanden en kiezen. Ongeveer één op de drie mensen boven de dertig heeft één of andere vorm van ontsteking van die steunweefsels. Deze ontsteking heet parodontitis en verloopt aanvankelijk ongemerkt en zonder pijn, waardoor de meeste mensen niet weten dat het bij hen aanwezig is. Tijdens de controles wordt uw gebit hierop gecontroleerd.

Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat er een relatie is tussen parodontitis en onder andere hart- en vaatziektes, vroeggeboortes en suikerziekte. De oorzaak van deze parodontitis zijn bepaalde bacteriën die voorkomen in de tandplak en op het tandsteen. Verder zijn er factoren die van invloed zijn op de ernst van de parodontitis zoals erfelijke factoren, roken, bepaalde ziektes, hormonale afwijkingen en stress.

Daarom is het essentieel om door middel van goede mondhygiëne de tandplak te verwijderen. Eenmaal gevormd tandsteen dient ultrasoon of met handinstrumentarium verwijderd te worden. Door middel van preventie proberen wij parodontitis zoveel mogelijk te voorkomen. Indien er toch sprake is van parodontitis bespreken onze mondhygiënistes met u de staat en het eventueel te volgen behandeltraject. Het uitvoeren van de noodzakelijke reinigingen en de follow-up wordt ook door hen verzorgd.

Paradontologie Hulst & omg.