Hartelijk welkom, wij begroeten u graag als nieuwe patiënt van Tandzorg DeSteenseBrug. Via deze pagina bieden wij u alle benodigde informatie die u als nieuwe patiënt dient te weten. Aarzelt u niet om bij nadere vragen contact met ons op te nemen. Klik hier voor het contactformulier.

Mondgezondheid maakt deel uit van de algemene gezondheid. Ons doel is om u te helpen een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden. Bij onze kennismaking verzamelen wij daarom de noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. Tevens verwijzen wij u ook graag naar de website www.allesoverhetgebit.nl. Op deze website vindt u alles over tandheelkunde en actuele ontwikkelingen op dit gebied.

Tandzorg DeSteenseBrug is voor behandelingen geopend op:

Praktijk

Maandag tot en met vrijdag
08:00 – 12:30 en 13:30 – 17:00

Receptie

Maandag tot en met vrijdag
08:00 – 12:30 en 13:45 – 17:00

Patiëntveiligheidskaart

Werk samen met de tandarts aan uw eigen veiligheid!
De Patiëntveiligheidskaart is voor u ontwikkeld door de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde) in samenwerking met de NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie).

Neem bij elk bezoek aan uw tandarts uw meest recente medicatieoverzicht mee. Dit is opvraagbaar bij uw apotheek.

Download hier de Patiëntveiligheidskaart

Bereikbaarheid / toegankelijkheid

De receptie van onze praktijk is telefonisch bereikbaar onder nummer +31114312084. U kunt ons op maandag t/m vrijdag bereiken van 8.00 uur tot 12.30 uur en van 13.45 uur tot 17.00 uur. U wordt te woord gestaan door de receptioniste. Buiten werktijd en in het weekend staat het antwoordapparaat aan voor de avond- of weekenddienst. Het bandje van het antwoordapparaat geeft u informatie over de dienstdoende tandarts met bijbehorend adres en telefoonnummer.

Uw afspraak

Behandeling vindt uitsluitend plaats op afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen. Meld u zich s.v.p. bij uw eerste bezoek met een geldig legitimatiebewijs en vervolgens bij elke afspraak aan de receptie met uw zorgpas.

Pijnklachten

Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met ons op. Bel ons indien mogelijk tussen 8.00 en 9.30 uur, zodat wij u eventueel diezelfde dag nog kunnen helpen. Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat het nummer van de dienstdoende tandarts.

Medische gegevens

In het kader van uw en onze veiligheid is het van groot belang dat de behandelend specialist op de hoogte is van uw medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties of wijzigingen daarin. Gelieve daarom, indien van toepassing, uw meest recente medicatie-overzicht mee te brengen bij uw volgende afspraak. Dit is opvraagbaar bij uw apotheek.

Daarnaast verzoeken wij u vriendelijk om naast het inschrijfformulier tevens de gezondheidsvragenlijst online aan ons toe te sturen of ingevuld mee te nemen bij uw eerst volgende afspraak. Tevens is het raadzaam om uw volledige patiëntendossier door uw vorige tandarts, inclusief eventuele mondfoto’s, aan ons te laten doorsturen.

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of doorgegeven zonder overleg met de tandarts en met toestemming van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die deze informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).

Wij maken gebruik van een portaal, “controle op verzekeringsrecht (COV)”, waarmee wij gegevens bij verzekeringen via ons softwareprogramma op kunnen vragen. Wij zijn genoodzaakt deze controle uit te voeren, om zodoende onze declaraties te kunnen indienen. Hierbij verwijzen wij u tevens naar de Privacyverklaring.

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de patiënttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de receptioniste en/of de tandarts.

Servicediensten

Via ons systeem sturen wij onze patiënten een “oproepkaartje” per post. Dit kaartje geldt als herinnering aan het feit dat het weer tijd is voor de gebitscontrole. Deze dienst geldt als extra service. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het maken van een afspraak voor de gebitscontrole.

Daarnaast maken wij gebruik van een sms-dienst (mobiele telefoonnummers) om onze patiënten te herinneren aan een afspraak. Het niet ontvangen van een sms-bericht is geen reden om een afspraak niet na te komen.

Betalingsvoorwaarden

Wij werken samen met een administratiekantoor, te weten Famed .

Het telefoonnummer van Famed is 09000885.
Kijk bij Betaling en Famed voor meer informatie.

Famed stuurt de gegevens rechtstreeks door naar uw verzekering. Indien u nog een deel zelf dient te betalen, ontvangt u daarvoor van Famed een nota.

Begrotingen

U kunt voor behandelingen een begroting ontvangen. Graag wijzen wij u erop dat het niet mogelijk is om zomaar een begroting op te stellen. Voor bepaalde behandelingen zal het noodzakelijk zijn dat u op consult komt. De kosten van het consult zullen dan in rekening worden gebracht.

Meningsverschil

Indien u een meningsverschil heeft met uw tandarts en denkt dat deze aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde). U kunt dan contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), telefoonnummer 09002025012 (€ 0.15 per minuut).