Recentelijk gevolgde cursussen/congressen:

Tandarts E. Picavet participeert jaarlijks aan individuele en collectieve bij- en nascholingsprogramma’s van het “Alumni Contract Tandheelkunde”
(Postacademisch Onderwijs- Radboud Universiteit Nijmegen)

November 2017
Tandarts E. Picavet: Congres “Masters of Masters in Esthetic Dentistry”
Tandarts E. Picavet: Hands-on training at Dutch Academy Esthetic Dentistry
Tandartsen E. Picavet, K. Macarel en P. Mel: Nascholingscursus röntgen voor tandartsen bij Nationaal Centrum voor StralingsVeiligheid ( TU Delft)
Tandartsassistenten: Cursus Stralingshygiëne voor de tandartsassistente

Vanaf januari 2017
Mondhygiëniste Donna Burm: post HBO- opleiding Parodontologie voor mondhygiënisten aan het ACTA (Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam)
Een moderne benadering van Parodontitis patiënten staat hierbij centraal, alsmede veel nadruk op de interactie met de algemene gezondheid.
Diploma behaald medio november 2017

November 2016
Tandarts E. Picavet: practical course Myofunctional therapie
Tandarts E. Picavet en assistentes : Invisalign cursus

Oktober 2016
Tandarts E. Picavet; LM activator Seminar Rome

Tandarts E. Picavet; Cursus ‘’ Optimaal adhesief herstellen en cementeren”
Tandarts E. Picavet: symposium ( Radboud UMC) “Treatment of severe tooth wear; an international approach”

Tandartsassistenten N. van Erven en A. Heijens: “Myofunctionele therapie in theorie en praktijk”
Cursus in verkrijgen en verdiepen van kennis om myofunctionele therapie en orthodontie toe te passen. Het herkennen van afwijkende mondgewoonten en begrijpen van de gevolgen. Een compleet systeem voor de behandeling van opgroeiende kinderen.

September 2016
Tandarts E. Picavet
Congres “Endo meets Resto”; lezingen endodontologie en restauratieve tandheelkunde met aansluitende hands-on training.

April 2016
Tandarts E. Picavet en tandarts K. Macarel
Cursus “Slijtagebehandeling en esthetiek”
Cursus “Esthetisch werken met composiet”

Reanimatie cursus

2x per jaar volgt het gehele team de cursus “Hartreanimatie/ AED”, verzorgd door het comité “vrienden van de Hartstichting”.

Reanimatiecursus hulst en omg
Reanimatie hulst en omg.