Contact | Telefoonnummer: 0114-312084
  • Gratis parkeergelegenheid
  • Geen wachtlijsten
  • Professioneel, patiënt- en kwaliteitsgericht
  • Uw specialist in tandheelkunde

Direct inschrijven

Privacy Statement Tandzorg DeSteenseBrug

Algemeen

Dit is het privacy statement van Tandzorg DeSteenseBrug gevestigd te Sint Jansteen, 4564 BC  aan Tragel 5. In dit privacy statement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en waarom we dit doen. Wij respecteren uw privacy en doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen met in achtneming van de geldende privacywet- en regelgeving.

Ons privacy statement kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op onze website. Dit privacy statement is op 23 september 2020 het laatst gewijzigd.

Wanneer is dit privacy statement van toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Tandzorg DeSteenseBrug van u verzamelt en verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke. We verwerken persoonsgegevens wanneer u onder andere bij ons onder behandeling bent, onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert of wanneer u ons informatie geeft tijdens (telefoon) gesprekken en e-mailcontact.

Privacy Statement Tandzorg DeSteenseBrug

Contact

Als u nog vragen heeft na het lezen van dit privacy statement, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via privacy.nl@dentconnect.eu

© 2020, Tandzorg DeSteenseBrug | Alle rechten gereserveerd | Laatst gewijzigd september 2020